Nahlásenie reklamácie

Pre nahlásenie reklamácie prosím vyplnte nasledujuci formulár.

Pri reklamácii dreveného nábytku uvedte aj 7 miestny prvkový kód daného dielu.

Ten nájdete v montážnom návode v tabuľke vedľa čísla prvku. Pri reklamácii priložte

aj fotografiu poškodeného dielu cez tlačítko pridať súbor.
 

Reklamáciu môžete podať aj písomne na adresu centrály našej spoločnosti ako aj na uvedené emailové adresy.

Centrála:

 

BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s.
Južná trieda 93
040 01 Košice

 

Oddelenie služieb zákazníkom:

 

Tel.: 0917 975 577 od 08:00 - 16:00 pracovné dni

Fax: 055 729 79 02

Email:

 

Reklamácie:

 

Email:

 

* - Povinné pole