Stiahnutie produktu z predaja

 

 

BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. informuje všetkých svojich odberateľov o zistených nedostatkoch pri produkte: Stolná lampa Bianca, typ: F14001-1T, model THK-054768:

Dňa 3.5.2024 vydal Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská Republika protokol o skúške č.: 241200022/LVD, z ktorej vyplýva, že hodnotená vzorka nevyhovuje skúšaným technickým požiadavkám podľa harmonizovanej technickej normy STN EN 60598-1:2016 Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky v spojení s STN EN 60598-2:2018 Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel: 4: Prenosné svietidlá na všeobecné použitie v článku 3 - Označovanie.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené bol tento predmetný výrobok stiahnutý z predaja a nie je ďalej sprístupňovaný na predaj.